TOIMINTA JA TOIMIKUNNAT

AMPUMATOIMIKUNTA

Huolehtii seuran ampumaradasta ja siellä pidettävistä kilpailuista ja muista ammunnoista.

PJ: Markus Mäkinen.


KENNELTOIMIKUNTA

Huolehtii seuran aktiivisesta koirien jalostuksesta, järjestää kokeita, kilpailuja jne.

PJ: Sami Tapaninen.


RIISTANHOITOTOIMIKUNTA

Vastaa seuran riistapelloista ja muusta ruokinnasta, suorittaa laskentoja.

PJ: NN.